در دوره اول، بين كاربران سرويس‌ها بر اساس امتيازات كسب شده قرعه كشي صورت مي‌گيرد و روزانه يك شارژ همراه اول به برنده اهدا مي‌شود.

در پايان هر هفته، هفت نفر برنده قرعه كشي آن هفته اعلام شده و پس از آن مي‌توانند هديه خود را دريافت كنند.